dissabte, 27 de juliol de 2013

Exterminadors de mosques i mosquits

Durant l'estiu augmenten el nombre de tota mena de insectes , amb tot un seguit de problemes de higiene i molestes picades , i una bona manera de posar-hii remei és utilitzar els Exterminadors . Podeu trobar informació sobre aquest tema a la pàgina Web de EXTERTRÓNIC

A la nostre botiga RIERA DAVIU SCP  disposem dels diversos recanvis i accessoris com poden ser els diversos Tubs Fluorescents , cebadors , i les tires adhesives anti mosquits ,així com fem la reparació i posta a punt  dels diversos models d'aparells elèctrics .